Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 219 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας & του Οδοντιατρείου Φρουράς Διδυμοτείχου για 12 μήνες

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/2, της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεδικού «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 219 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) και του Οδοντιατρείου Φρουράς Διδυμοτείχου (ΟΦΔ) για 12 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ