Διαγωνισμός για την προμήθεια Α υλών για την παραγωγή αντιπηκτικού υγρού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α προκηρύσσει σύμφωνα με το (β)
σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
(Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, με σκοπό την προμήθεια Α΄ υλών για την παραγωγή αντιπηκτικού υγρού για την κάλυψη αναγκών και των τριών κλάδων των ΕΔ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.