Διαγωνισμός για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας

Η Μεραρχία Υποστήριξης Προμηθέας, ανακοινώνει διαγωνισμό για την προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση ΝΔ ΕΔΩ.

Βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση IBAN ΕΔΩ.