Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας εκτυπωτικού χαρτιού (CPV: 30197630-1) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (NUTS:EL51-EL52) έτους 2018 (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 1/2018).

 
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία…