Διαγωνισμός για την προμήθεια «Εξεταστικών γαντιών» της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της 4η Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Εξεταστικών γαντιών (νιτριλίου και latex) (CPV: 33141420-0, χειρουργικά γάντια)» Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ