Διαγωνισμός, για την προμήθεια εφοδίων – υλικών «αβουλκάνιστο μορφοποιημένο ελαστικό» για κάλυψη αναγκών του 304 ΠΕΒ

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “ΘΗΣΕΑΣ” προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια εφοδίων – υλικών «αβουλκάνιστο μορφοποιημένο ελαστικό» για κάλυψη αναγκών του 304 ΠΕΒ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ