Διαγωνισμός για την προμήθεια Η.Υ. και οθονών LED για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

To Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών, της Γενικής Διεύθυνσης Γενικών Συμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκηρύσσει Aνοικτό Διαγωνισμό για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενα: Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές δύο τύπων α) τυπικοί και β) απαιτήσεων και Επίπεδες Οθόνες LED ηλεκτρονικών υπολογιστών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ