Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ιατρικές Προμήθειες (Διαλύματα Αιμοκάθαρσης, Συστήματα Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών)», του Γ. Ν. Ημαθίας

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες (Διαλύματα Αιμοκάθαρσης, Συστήματα Περιτοναϊκής Κάθαρσης και Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών)» – (CPV: 33192000-2) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας -Μονάδα Βέροιας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ