Διαγωνισμός για την προμήθεια κάδου απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.