Διαγωνισμός για την προμήθεια κονσερβοειδών

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 03/23 Διαγωνισμού Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», για την προμήθεια κονσερβοειδών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.