Διαγωνισμός για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού Πλυντηρίων»

Το Τμήμα 3Β, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια «Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Πλυντηρίων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ