Διαγωνισμός για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων και Υπηρεσιών του Ν. Μαγνησίας.

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών του Ν. Μαγνησίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ 1  ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ 2