Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών επ΄ ωφελεία του ΣΠ Κιλκίς και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών επ΄ ωφελεία του ΣΠ Κιλκίς και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Κιλκίς και Ν. Σάντας. Περισσότερα ΕΔΩ