Διαγωνισμός για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την Υπ’αριθ. 23/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός χειρουργείου).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.