Διαγωνισμός για την προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για κάλυψη αναγκών του 251 Γ.Ν.Α.

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ