Διαγωνισμός για την προμήθεια πουκάμισων χειμερινών – θερινών αξκών – οπλιτών, ΥΕΑ-ΣΝ

Ανακοινώνεται ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια πουκάμισων χειμερινών – θερινών αξκών – οπλιτών, για την κάλυψη αναγκών ένδυσης μαθητών παραγωγικών σχολών, ΥΕΑ-ΣΝ, εξερχομένων Ανθλγών και περιοδικής χορήγησης στελεχών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.