Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ανακοινώνει τον Δ.06/2023 Ανοικτό Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου για νοσοκομειακή χρήση προς κάλυψη αναγκών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ