Διαγωνισμός για τη διενέργεια εξετάσεων HbA1c και του λόγου ACR με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c και του λόγου
μικρολευκωματίνης/κρεατινίνης (λόγος ACR) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.