Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για τη διακλαδική «προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)»

Η Διεύθυνση Προμηθειών, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος, για τη διακλαδική «προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης)», με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ