Διαγωνισμός, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια «υφάσματος σύμμεικτου τύπου σάγια Φ/Π Νο 240»,

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια «υφάσματος σύμμεικτου τύπου σάγια Φ/Π Νο 240», (κατασκευή στολών ΔΕΑ – ΥΕΑ), για κάλυψη αναγκών προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ, ετών 2025 – 2027. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ