Διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 7ετούς διάρκειας, για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) συλλογών υποβρυχίων καταστροφέων»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμήθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 7ετούς διάρκειας, για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) συλλογών υποβρυχίων καταστροφέων (συσκευές παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος και ρυθμιστές πλευστότητας)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ