Διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνημμένη θα βρείτε την υπ’ αριθ. 15/2016 διακήρυξη που αφορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων,για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.