Διαγωνισμός για τις ανάγκες κυλικείων – ΚΨΜ και συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΧVΙ Μ/Κ Μεραρχίας και 50 Μ/Κ ΤΑΞ

Η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή/προμηθευτών τυποποιημένων ειδών κυλικείου και ειδών ζαχαροπλαστικής, για τις ανάγκες κυλικείων – ΚΨΜ και συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΧVΙ Μ/Κ Μεραρχίας και 50 Μ/Κ ΤΑΞ για 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης έξι μήνες.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.