Διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών Συστήματος Αγκυροβολίου της 117ΠΜ (Ανάθεση σε Ειδικευμένο Ειδικό Φορέα)»

Το Τμήμα Δημοπρασιών, της Διεύθυνσης Κατασκευών, της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών, της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει Διαγωνισμό για το έργο «Αποκατάσταση Βλαβών Συστήματος Αγκυροβολίου της 117ΠΜ (Ανάθεση σε Ειδικευμένο Ειδικό Φορέα)» (ΑΔΔ: 04/23 – Παράρτημα Α). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ