Διαγωνισμός για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «προμήθεια κηροζινοφόρου οχήματος έως 5.000 λίτρων»

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «προμήθεια κηροζινοφόρου οχήματος έως 5.000 λίτρων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ