Διαγωνισμός με αντάλλαγμα, μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία συσσωρευτών μολύβδου – οξέως καταλυτικούς μετατροπείς οχημάτων

Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφασίζει τη διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, εφεξής Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, συσσωρευτές μολύβδου – οξέως, καταλυτικούς μετατροπείς οχημάτων τα οποία έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ή Ο.Τ.Κ.Ζ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ