Διαγωνισμός με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 της Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών (CPV: 79571000-7, Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 της Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ