Διαγωνισμός προμήθειας ειδών για κάλυψη αναγκών των Φρουρών Τρικάλων & Καρδίτσας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης “Προμηθέας”, διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό προμήθειας κάβας, κατεψυγμένων και γαλακτοκομικών ειδών για κάλυψη αναγκών Στρατιωτικών Μονάδων, ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων & Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα για ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 23 , ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 24, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 26