Διαγωνισμός προμήθειας ειδών κυλικείου Στρατιωτικών Μονάδων, ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης “Προμηθέας”, διενεργεί Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό προμήθειας ειδών κυλικείου για κάλυψη αναγκών Στρατιωτικών Μονάδων, ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων & Καρδίτσας. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ