Διαγωνισμός: προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών

Η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει διαγωνισμό για τη προμήθεια λογισμικού και
εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στους λήπτες υπηρεσιών των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.