Διαγωνισμός σύναψης σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων

Το Γραφείο Προμηθειών του 424  Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό σύναψης σύμβασης διάρκειας πενήντα τριών (53) ημερών, για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων (παιδικός σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας). Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ