Διαγωνισμός για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN) της Αεροπορικής Βάσης Λάρισας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ