Διαδικτυακή εκδήλωση: SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies

SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας, αρμόδιος για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, σας προσκαλεί, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στη διαδικτυακή εκδήλωση: “SelectUSA: A Business Growth Opportunity for Greek Companies” που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2021 και ώρα 16.00.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα SelectUSA και την πρωτοβουλία της Enterprise Greece για την οργάνωση και στήριξη της επίσημης Ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στο SelectUSΑ Summit 2021, που θα διεξαχθεί ψηφιακά από 7 έως 11 Ιουνίου 2021.

ΗΠΑ:

Αγορά στρατηγικής σημασίας με μεγάλες προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ:

» Έγκυρη ενημέρωση, συμβουλευτική και καθοδήγηση σε τάσεις, πρακτικές, οικονομικά και λοιπά κίνητρα για τη διείσδυση και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην τεράστια και πολύπλοκη αγορά των ΗΠΑ, από ανθρώπους-κλειδιά.
» Υψηλής εμβέλειας networking
» Ψηφιακή διεξαγωγή – εύκολη και προσιτή
» Στήριξη της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων από την Enterprise Greece