Διαδικτυακή ημερίδα: Εξελίξεις στις τεχνολογίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2-Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2021

INVITATION

“Developments in Carbon Capture and Utilization Technologies”

Virtual Workshop, Wednesday 01 December 2021, 10:00 – 13:00 (EET)

We are pleased to announce the virtual Workshop entitled “Developments in Carbon Capture and Utilization Technologies”, organized in the frame of the CO22MeOH project.

For more information on the agenda of the event, please visit:

https://co22meoh.gr/en/news/industrial-engineering-chemistry-research-11

You can join our workshop in the following ways:

Join by clicking the following link

https://certh.webex.com/certh/j.php?MTID=m0e5301382028ddb054ff98e2460208d7

Join by meeting number

Meeting number (access code): 2744 203 2847

Meeting password: h3eW5HME6hn

Join by phone

Use VoIP only

Join from a video system or application

Dial 27442032847@certh.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number

For further information please contact:

Stelios Anthopoulos, LEFH/CPERI/Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), santhop@certh.gr, +302310498221