Διακήρυξη Αρίθμ. 18/2022  Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο : «Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. Ζακύνθου».

Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείο Ζακύνθου: Διακήρυξη Αρίθμ. 18/2022  Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για το έργο : «Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. Ζακύνθου». Διαβάστε την ΕΔΩ.