Διακήρυξη αριθμ. 13/2022 για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας, κατόπιν της αριθ. 21η
/05-10-2022 (Θέμα 4ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων» (CPV: 24111500-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.