Διακήρυξη αριθμ. 34/2022 Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Βηματοδότες – Μέρη και εξαρτήματα» –

Περίληψης Διακήρυξης αριθμ. 34/2022 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Βηματοδότες – Μέρη και εξαρτήματα» – (CPV: 33182210-4) του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας – Νάουσας. Διαβάστε ΕΔΩ.