Διακήρυξη αριθμ. 35/2022 για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού εξοπλισμού με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας – Νάουσας

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων αριθμ. 35/2022 κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού εξοπλισμού (Αναλώσιμα Οφθαλμολογικά Υλικά) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» – (CPV: 33122000-1) του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας – Νάουσας. Διαβάστε ΕΔΩ.