Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης,  προκηρύσσει την υπ’αριθ. 20/23 διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ακτινολογικών εργαστηρίων ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.