Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήρικης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α της 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνουν την Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διπλογραφικής παρακολούθησης και υποστήρικης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α της 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV:7921100-6, Λογιστική Υποστήριξη). Διαβάστε ΕΔΩ.