Διακήρυξη για την προμήθεια για κάλυψη επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ’Αριθ 15/23 Διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
(Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια επενδυτών εκστρατείας παραλλαγής δάσους Νέου Τύπου (τζάκετ παραλλαγής Ν/Τ), για κάλυψη επιτακτικών αναγκών Ν/Σ οπλιτών, μαθητών και εξερχομένων παραγωγικών σχολών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.