Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 12744/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΦΟΡΟΡ1Ο-ΠΕ9) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.