Διακήρυξη για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 11995/13-
03-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ2ΖΟΡ1Ο-021) Απόφασης διενέργειας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.