Διακήρυξη: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών για την ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων στους λήπτες υπηρεσιών των 216 και 219 ΚΙΧΝΕ. Διαβάστε ΕΔΩ.