Διακήρυξη Διαγωνισμού για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. Ζακύνθου

Ανακοινώνεται η Διακήρυξη Αριθμ. 5/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια : « ΜΕΛΑΝΙΩΝ»
για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.