Διακήρυξη Διαγωνισμού για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Τμήμα 4 (Αξιοποίησης Υλικών ΕΔ), της Διεύθυνσης 1 (Υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας), του κλάδου Γ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ