Διακήρυξη Διαγωνισμού για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων του Κέντρου Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών

Η Διοίκηση Υποστήριξης Βάσης “ΘΑΛΗΣ” ανακοινώνει την Υπ’ Αριθ. 02/23 Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας τροφίμων των κλιμάκων του
Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) και λοιπών ειδών
συσσιτίου για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του Κέντρου Εκπαίδευσης
Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ-Σπάρτης).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.