Διακήρυξη Διαγωνισμού 16/16 του ΓΕΝ που αφορά σε προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορτηγών

Συνημμένη θα βρείτε την Διακήρυξη Διαγωνισμού 16/16 του ΓΕΝ που αφορά σε προμήθεια τεσσάρων (4) ημιφορτηγών.