Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 65623/15-12-2022) για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ