Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι μετασχηματιστές

Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διενεργεί πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την παραχώρηση με
ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα), μη αξιοποιήσιμου, καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, εφεξής Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, μετασχηματιστές παντοειδής, συσσωρευτές μολύβδου – οξέως, καταλυτικούς μετατροπείς οχημάτων τα οποία έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε. ή Ο.Τ.Κ.Ζ., πίνακες ηλεκτρολογικού υλικού, προβολείς στεγανοί με περίβλημα αλουμινίου, και παλαιά καμένα ελαιολιπαντικά, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ